Natalie August 27, 2021

ในภาวะที่ทุกคนต้องอยู่บ้าน การออกกำลังกาย และ การคุมอาหารเพียงอย่างเดียว อาจทำได้ไม่ดีเท่ากับการ ออกนอกบ้านไปกิจกรรมและทำงานต่างๆ เนื่องจาก อาจขาดแรงบันดาลใจ หรือ การไม่มีวินัยเพียงพอ ทำให้เราเห็นว่าหลายๆคนมีน้ำหนักตัวที่สูงขึ้น

ในช่วงโควิดเช่นนี้ เราจะได้เห็น การลดน้ำหนัก อย่างแพร่หลาย และ มีการ คิดค้น เทคโนโลยีที่มาช่วยลดน้ำหนักต่อสู้กับความอ้วน และหนึ่งในนั้นก็คือ สารที่ชื่อว่า Liraglutide ที่มีอยู่ในปากกาลดน้ำหนัก ที่หลายคนรู้จักนั่นเอง

Liraglutide มีลักษณะการทำงานอย่างไร?

Liraglutide ที่มีอยู่ในปากกาลดน้ำหนัก ผู้สั่งจ่ายคือแพทย์เท่านั้น โดยที่ จะเป็นการใช้ ร่วมกันกับการคุมอาหาร รวมถึงการออกกำลังกาย เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายของคน ที่อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจมีภาวะแทรกซ้อนของ โรคเบาหวานด้วย โดยปัจจุบันมี Liraglutide อยู่สองยี่ห้อ คือ Victoza และ Saxenda โดยที่ Saxenda เป็นยี่ห้อเดียวที่ได้รับการรับรองจาก อย. (อ้างอิง moph.go.th)

การทำงานของ Liraglutide ก็คือ จะเป็นการใช้ glucagon หรือ Peptide-1 (GLP-1) receptor เพื่อไปบอกการทำงานของสมองว่า อิ่มแล้ว ซึ่ง หลักการทำงานง่ายๆ จะเป็นเช่นนี้ ทำให้ ผู้ที่ใช้ ไม่รู้สึกหิว และ น้ำหนักลดลงในที่สุด

ผู้ที่สามารถใช้ Liraglutide ได้

  1. ผู้ที่มี BMI มากกว่า 30 ขึ้นไป
  2. ผู้ที่น้ำหนักเกิน 27 BMI และอาจมีภาวะความดันสูง เบาหวาน และผู้ที่มีคลอเลสเตอรอลสูง

วิดีโอสาธิตการทำงานของ Liraglutide โดยการใช้ฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งจะเข้าไปจับกับ Appetite Receptor ทำให้ไม่รู้สึกหิว
อ้างอิง goodrx.com การเริ่มต้นใช้ Liraglutide จะเริ่มเห็นผลใน 2 สัปดาห์ หลังจากเริ่มใช้งาน โดยที่ เมื่อหยุดยาแล้ว อาจมีการเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการกลับมากินอาหารเหมือนปกติ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

ผลข้างเคียงของ Liraglutide

  • ปวดศีรษะ
  • ถ่ายเหลว
  • แน่นหน้าอก
  • น้ำมูกไหล จาม ไอ
  • รู้สึกเหนื่อย
  • ปัสสวะลำบาก
  • อาจมีผื่นขึ้นตามตัว

งานวิจัยล่าสุด Liraglutide สามารถช่วยลดไขมันในร่างกายได้ โดยไม่กระทบกับกล้ามเนื้อ

Journal of clinical medicine research ทำการทดลอง ใช้ Liraglutide เพื่อลดไขมัน Visceral Fat หรือภายในร่างกาย กับผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 โดยการให้ในปริมาณ 0.3mg ทุกวัน ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณเป็น 0.9 mg ทุกวัน หลังจากนั้นจนครบ 24 สัปดาห์

ผลการรักษาพบว่า การให้ Liraglutide ทำให้ ไขมันลดลงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Body Fat หรือไขมันโดยรวมในร่างกาย และ ไขมันภายใน โดยที่ไม่มีผลต่อกล้ามเนื้อ  ซึ่งอาจมีการขยายผลต่อไป สำหรับการใช้ ในผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เช่น นักกีฬา หรือ ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เพื่อความสวยงาม

อ้างอิงบทความ ปากกาลดน้ำหนัก จาก Promotions.co.th พบว่า หลายคนสามารถลดน้ำหนัก ได้มากถึง 20+ กิโลกรัม ในระยะเวลาหนึ่ง

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*