weight loss

Natalie August 27, 2021

ในภาวะที่ทุกคนต้องอยู่บ้าน การออกกำลังกาย และ การคุมอาหารเพียงอย่างเดียว อาจทำได้ไม่ดีเท่ากับการ ออกนอกบ้านไปกิจกรรมและทำงานต่างๆ เนื่องจาก อาจขาดแรงบันดาลใจ หรือ การไม่มีวินัยเพียงพอ ทำให้เราเห็นว่าหลายๆคนมีน้ำหนักตัวที่สูงขึ้น ในช่วงโควิดเช่นนี้ เราจะได้เห็น การลดน้ำหนัก อย่างแพร่หลาย และ มีการ คิดค้น เทคโนโลยีที่มาช่วยลดน้ำหนักต่อสู้กับความอ้วน และหนึ่งในนั้นก็คือ สารที่ชื่อว่า Liraglutide ที่มีอยู่ในปากกาลดน้ำหนัก ที่หลายคนรู้จักนั่นเอง Liraglutide มีลักษณะการทำงานอย่างไร? Liraglutide ที่มีอยู่ในปากกาลดน้ำหนัก ผู้สั่งจ่ายคือแพทย์เท่านั้น โดยที่ จะเป็นการใช้ ร่วมกันกับการคุมอาหาร รวมถึงการออกกำลังกาย เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายของคน ที่อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจมีภาวะแทรกซ้อนของ โรคเบาหวานด้วย โดยปัจจุบันมี Liraglutide อยู่สองยี่ห้อ คือ Victoza และ Saxenda โดยที่ Saxenda เป็นยี่ห้อเดียวที่ได้รับการรับรองจาก อย. (อ้างอิง moph.go.th) การทำงานของ Liraglutide ก็คือ […]