osteoarthritis

Natalie December 11, 2021

ข้อเข่าเสื่อม…คนอายุน้อยก็เป็นได้ อย่าชะล่าใจ อาการปวดเข้า ข้อเข่าอักเสบ หรือข้อเข่าเสื่อม หากให้เทียบกันตามสถิติแล้วจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 50 – 60 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นกัน เพราะไม่ว่าจะไม่ได้มีอายุเข้าเลข 5 แต่ด้วยการใช้ชีวิตและพฤติกรรมต่าง ๆ ก็ทำให้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงก่อนวัยอันควรได้เหมือนกัน ซึ่งอาการเข่าเสื่อม เกิดขึ้นมาจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าปกป้องส่วนปลายกระดูกที่เริ่มเสื่อมสภาพลง ทำให้เกิดปัญหาข้อเสื่อมตามมา จนไม่สามารถที่ลงน้ำหนักหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วเหมือนเดิม ส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสูงวัย กลุ่มวัยรุ่น หรือคนวัยทำงาน ก็มีโอกาสเสี่ยงเท่า ๆ กัน อายุยังน้อย ข้อเข่าเสื่อมได้ มีสาเหตุมาจากอะไร การที่กระดูกหรืออวัยวะภายในร่างกายเกิดการสึกหรอ หรือเกิดอาการเสื่อมนั้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพียงอย่างเดียว เพราะในความเป็นจริงแล้วการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงข้อเข่า จะเกิดขึ้นมาได้จากสาเหตุอื่น ๆ ที่สำคัญเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ดังนี้ น้ำหนักตัวที่มากเกินไป / เกินเกณฑ์ สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานมาตั้งแต่เด็ก นอกจากจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ แล้ว ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าคนวัยเดียวกันอีกด้วย นั่นเป็นเพราะข้อเข่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในการรองรับน้ำหนัก หากข้อเข่าทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดเป็นอาการเจ็บปวดและเป้นข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายนั่นเอง ข้อเข่าเสื่อมจากกรรมพันธุ์ บางคนอาจเป็นข้อเข่าเสื่อมแบบไม่ทราบสาเหตุ แต่เมื่อมีการรื้อค้นประวัติดูดี ๆ […]