Month: June 2022

Natalie June 6, 2022

ฝนนี้เราต้องรอด ช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บถามถึงแทบจะเดือนชนเดือน ในช่วงปีที่ผ่านมาก็พบกับการระบาดของโรคโควิด-19 ตอนนี้มีกระแสข่าวฝีดาษลิง แล้วพอเข้าหน้าฝนก็มีโรคประจำฤดูกาลที่ต่อคิวรออีกเพียบ การใช้ชีวิตในยุคนี้ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้ารู้วิธีดูแลตัวเองให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรค โรคที่มักพบในหน้าฝน เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่เข้าใครออกใคร โดยเฉพาะหน้าฝนที่อากาศค่อนข้างแปรปรวนทำให้มีโรคต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้น โดยโรคที่ระบาดในช่วงหน้าฝน เช่น ไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ การโดนน้ำฝนที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคทำให้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดได้ ซึ่งในช่วงหน้าฝนก็มีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดเป็นประจำทุกปี เมื่อป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่ เพราะไข้หวัดใหญ่จะมีความรุนแรงมากกว่า ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย โรคที่เกิดจากยุงอย่างไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียเป็นโรคยอดฮิตที่ทุกฤดูฝนต้องเจอ ไข้เลือดออกเกิดจากยุงลาย ส่วนไข้มาลาเรียเกิดจากยุงก้นปล่อง ควรระวังการถูกยุงกัดในช่วงหน้าฝนให้ดี โรคตาแดง ตาแดงมักจะเกิดจากการมีเชื้อโรคเข้าไปติดอยู่ในดวงตาแล้วอักเสบ ซึ่งละอองฝนมักจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมาด้วย ผู้ที่สัมผัสน้ำฝนจึงมีโอกาสเกิดตาแดงได้ อาการเจ็บป่วยหรือโรคในหน้าฝนมีหลายระดับ หากภูมิคุ้มกันกีและพบแพทย์ทันเวลามักจะรักษาหายทัน ทุกคนจึงควรใส่ใจเรื่องสุขภาพ กินวิตามินซีและสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในหน้าฝน การป้องกันตัวเองจากการเจ็บป่วยในหน้าฝน หน้าฝนเป็นช่วงที่ฝนตกหนักและตกบ่อย มักจะตกหลายพื้นที่พร้อม ๆ กัน เพราะฉะนั้นเมื่อออกจากบ้านจะมีโอกาสเจอฝนสูง ควรอ่านพยากรณ์อากาศก่อนเสมอ เพื่อการเตรียมตัวที่ดี พกอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านเสมอ ก่อนออกจากบ้านในหน้าฝนควรมีร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย เพราะฝนโอกาสตกได้ทุกเมื่อ การมีอุปกรณ์กันฝนจะช่วยลดโอกาสในการโดนฝนโดยตรง ไม่ออกไปตากฝนเป็นเวลานาน ละอองฝนปะปนด้วยเชื้อโรคต่าง ๆ มากมาย หากเลี่ยงได้ไม่ควรออกไปตากน้ำฝนโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เจ็บป่วยได้ ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม […]