Month: January 2022

Natalie January 22, 2022

ปัญหารอยแตกลายถือว่าเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ส่วนใหญ่มักมีต้นตอมาจากการที่ผิวหนังเกิดการขยายตัวหรือหดตัวอย่างรวดเร็ว การใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์ และพฤติกรรมบางอย่าง ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ ‘เลเซอร์แตกลาย’ เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม รอยแตกลาย คืออะไร แบ่งได้กี่ประเภท ? สำหรับปัญหารอยแตกลาย มักเกิดขึ้นอยู่ตรงบริเวณที่มีไขมันสะสมอยู่มาก เช่น ต้นแขน ต้นขน สะโพก น่อง เอว ฯลฯ โดยรอยแตกลายมักจะเกิดขึ้นจากการฉีกขาดของหนังแท้ มักพบเจอกับกลุ่มเด็กที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ผู้ที่มีน้ำหนักมาก คุณแม่ตั้งครรภ์ และกลุ่มนักกีฬาเพาะกาย โดยลักษณะของรอยแตกลายจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Striae Rubra : รอยแตกลายลักษณะเป็นเส้นสีแดง Striae Rubra ถือเป็นรอยแตกลายในระยะแรก Striae Alba : รอยแตกลายลักษณะเส้นสีขาว เป็นรอยแตกลายที่เปลี่ยนจากเส้นสีแดงมาเป็นสีขาว และรอยแตกลายได้ยุบตัวลงบนผิว Striae Distensae : รอยแตกลายที่มีลักษณะเป็นลายเส้นขนานจากการยืดมักพบในผู้ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Striae Atrophicans : รอยแตกลายที่มีลักษณะเป็นลายเส้นขนานโดยมีอาการผิวฝ่อ มักพบในคุณแม่หลังคลอด หรือมีน้ำหนักตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คืนความสวยให้ผิวด้วย ‘เลเซอร์แตกลาย’ […]