ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชารังสีวิทยา

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2926-9091
โทรสาร 0-2926-9077

email: radiologytu@gmail.com