ผศ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ บริจาคเข้ากองทุนหู คอ จมูก

 

                 ผศ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนหู คอ จมูก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 16,565 บาท

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทย์ มธ.