ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.พญ.นิดา ไรท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ มธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นิดา ไรท์


จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์