ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.พญ.วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา


จาก ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์