ผศ.นพ.เทพ และ อ.นพ.ยศวี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา

                ผศ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร, อ.นพ.ยศวี วังวรวุฒิ และ พญ.ฐิตินาฎ คงแป้น นำเสนอ poster presentation ใน การประชุม AAO-HNSF 2018 Annual Meeting&OTO Experience ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันที่ 7-10 ตุลาคม 2561