รับสมัคร นักโสตสัมผัสวิทยา ติดต่อภาควิชาโสตฯ คณะแพทย์ มธ. ด่วน

 

           ด่วน  รับสมัคร นักโสตสัมผัสวิทยา 

กดดู 》》》423640_นักโสตสัมผัสวิทยา

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธุรการภาควิชา คุณไพลิน สุยะใหม่    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  โทร 02-9269834

 

email: boom_l1@hotmail.com