ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียน
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน

เพื่อสมทบกองทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ทุกการบริจาคของท่านสามารถนำไป ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ภาควิชาการพยาธิวิทยา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยา ครั้งที่ 13 เรื่อง Update cervical cancer screening guideline in Thailand วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
TU Open House 2562 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ขอเชิญแพทย์ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านกุมารเวชศาสตร์ มธ. (TU Open House 2562)” วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 และ ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 (ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในวันใดวันหนึ่ง) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 ตึกกิตติวัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 9.30 – 15.30 น.

รายละเอียด